Klasztor i Bazylika Franciszkanów Konwentualych z relikwiami Błogosławionej Anieli Salawy